Tổng hợp các bệnh hại cà phê và những thuốc phòng bệnh

Cà phê là một loại cây công nghiệp đang được trồng phổ biến. Tuy nhiên các rất nhiều bà con đang không nắm rõ về các quy trình xử lý bệnh trên cây cà phê. Sau đây sẽ là những bệnh và sâu hại cây cà phê.

I. Sâu hại

 • Rệp:
  • Loại rệp: Rệp vảy xanh, rệp vảy nâu, rệp sáp
  • Đặc điểm gây hại: Chích hút nhựa cây, làm cành, lá yếu, rụng quả.
  • Thời điểm gây hại: Mùa khô và đầu mùa mưa.
  • Thuốc phòng trừ: Nitox 30EC, Nibas, Bini 58, Bonus 40EC.
 • Mọt đục quả:
  • Đặc điểm gây hại: Phá hại quả, nhất là quả chín, làm quả rụng, thối.
  • Thời điểm gây hại: Mùa khô và đầu mùa mưa.
  • Thuốc phòng trừ: Nitox 30EC, Nibas, Bini 58, Bonus 40EC.
 • Mọt đục cành:
  • Đặc điểm gây hại: Đục cành, làm cành khô héo, chết.
  • Thời điểm gây hại: Mùa khô.
  • Thuốc phòng trừ: Nitox 30EC, Nibas, Bini 58, Bonus 40EC.
 • Sâu đục thân mình trắng:
  • Đặc điểm gây hại: Đục thân, cành, làm cây yếu, chết.
  • Thời điểm gây hại: Tháng 1-2, 4-5.
  • Thuốc phòng trừ: Nitox 30EC, Nibas, Bini 58, Bonus 40EC.
 • Sâu đục thân mình đỏ:
  • Đặc điểm gây hại: Đục cành, làm cành khô héo, chết.
  • Thời điểm gây hại: Tháng 1-2, 4-5.
  • Thuốc phòng trừ: Nitox 30EC, Nibas, Bini 58, Bonus 40EC.

II. Bệnh hại

 • Bệnh gỉ sắt:
  • Đặc điểm gây hại: Làm lá rụng, cây kiệt sức, giảm năng suất.
  • Thời điểm gây hại: Đầu mùa mưa.
  • Thuốc phòng trừ: Abenix 10FL, Chevin 5SC.
 • Bệnh khô cành, khô quả:
  • Đặc điểm gây hại: Làm quả, cành, lá khô, rụng.
  • Thời điểm gây hại: Đầu mùa mưa.
  • Thuốc phòng trừ: Abenix 10FL, Chevin 5SC.
 • Bệnh nấm hồng:
  • Đặc điểm gây hại: Làm quả, cành bị lớp phấn hồng, rụng.
  • Thời điểm gây hại: Tháng 6-9.
  • Thuốc phòng trừ: Jinggangmeisu, Abenix 10FL, Chevin 5SC.
 • Bệnh lở cổ rễ:
  • Đặc điểm gây hại: Làm cây con vàng lá, thối cổ rễ, chết.
  • Thời điểm gây hại: Mùa mưa.
  • Biện pháp phòng trừ: Tưới nước hợp lý, xới xáo đất, dùng thuốc Jinggangmeisu.
 • Bệnh thối rễ tơ:
  • Đặc điểm gây hại: Làm rễ tơ thối, cây vàng lá, chết.
  • Biện pháp phòng trừ: Bón phân hợp lý, cải tạo đất, dùng thuốc hóa học.
 • Bệnh thối rễ cọc:
  • Đặc điểm gây hại: Làm rễ cọc thối, cây vàng lá, chết.
  • Biện pháp phòng trừ: Rà rễ cẩn thận, cải tạo đất, đào bỏ cây bệnh.

Lưu ý:

 • Nên tham khảo ý kiến kỹ sư nông nghiệp để có biện pháp phòng trừ phù hợp với từng loại sâu bệnh và tình trạng cụ thể của vườn cây.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat tư vấn Zalo Gọi 0914599143