5 bước chăm sóc giai đoạn ra hoa và nuôi quả sầu riêng

I. Chăm sóc giai đoạn ra hoa:

 • Tạo điều kiện khô hạn:
  • Dọn sạch cỏ rác trong và ngoài tán cây.
  • Tưới nước khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô.
  • Xiết nước khi cây ra hoa đều, tập trung.
 • Kích thích ra hoa đồng loạt:
  • Phun NPK 10-60-10 gấp đôi hướng dẫn vào sáng sớm hoặc chiều mát.
  • Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.
 • Phun phân bón qua lá:
  • Sử dụng NPK 20-20-20+ TE và Botrac khi nụ hoa hình thành rõ.
  • Phun định kỳ 7-10 ngày cho đến khi quả được 60 ngày tuổi.
 • Tỉa hoa:
  • Tỉa chùm hoa: Giữ lại chùm hoa ở vị trí cành to, khỏe, nách cành cấp 2.
  • Tỉa bớt hoa trong một chùm: Để không quá 10 bông/chùm.

II. Phân biệt các đợt hoa xả nhị:

 • Đánh số cho từng cây, ghi chép sổ sách.
 • Đánh dấu sơn các màu khác nhau cho từng lứa hoa xả nhị.

III. Chăm sóc giai đoạn nuôi quả:

 • Tỉa quả:
  • Lần 1: Tỉa quả 3-4 tuần sau khi hoa nở, giữ lại 6-8 quả/chùm.
  • Lần 2: Tỉa quả 8 tuần sau khi hoa nở, giữ lại 3-4 quả/chùm.
  • Lần 3: Tỉa quả 10 tuần sau khi hoa nở, giữ lại 2-3 quả/chùm.
 • Phun phân qua lá để dưỡng quả:
  • Phun định kỳ 7-15 ngày/lần bằng NPK 20-20-20+TE.
  • Phun MKP hoặc KNO3 để hạn chế đọt non, lá non phát triển.
 • Bón phân nuôi quả:
  • Bón NPK 15-15-15 YARA 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.
  • Bón NPK 12-12-17+TE hoặc 12-7-17+TE 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.
  • Bón K2SO4 2 lần, cách nhau 7 ngày.
 • Chống sượng quả:
  • Bổ sung vi lượng Mg2+, Zn2+, Cu2+…
  • Bón Kali trắng (K2SO4).
  • Thoát nước tốt vào mùa mưa.
  • Cắt nước hoàn toàn 15-20 ngày trước khi thu hoạch.

IV. Thu hoạch quả:

 • Dựa vào sổ nhật ký ghi chép thời gian xả nhị.
 • Dựa vào dấu sơn phân biệt các đợt quả.
 • Dựa vào hình thái bên ngoài: gai nở, rãnh quả sâu hơn.
 • Dựa vào âm thanh khi gõ quả.
 • Thu hoạch trước khi quả chín 5-7 ngày.

V. Phòng trừ sâu bệnh:

 • Nhện đỏ: Sử dụng Kumulus 80DF, Sulox 80WP, Ortus 5SC, Pegasus 500SC, Abatin 5.4EC,…
 • Rầy phấn trắng: Phun thuốc trừ rầy định kỳ, sử dụng Confidor 100SL, Actara 25WG, Bassa 50EC,…
 • Bệnh xì mủ thân, thối trái do nấm Phytopthora:
  • Tiêm phòng 4 đợt: Sau thu hoạch, trước khi ra hoa, quả bằng quả cam, quả đạt 1,5-2kg.
  • Phun thuốc khi phát hiện bệnh (nồng độ 2%).
  • Vệ sinh, quét thuốc Aliette 800wp + Ridomil gold 68WP hoặc Agri – Fos 400 nguyên chất lên vết bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat tư vấn Zalo Gọi 0914599143